RSS Feed     Twitter     Facebook

Archive for the ‘IBO’ Category

Sujud

Apabila  anda sedang mengalami stress, atau tensi anda naik, atau pusing yang berkepanjangan, atau mengalami nervous (salah satu jenis penyakit penyimpangan perilaku berupa uring-uringan, gelisah, takut, dll).

Rahasia Silaturahmi

Rahasia Silaturahmi

Silaturahmi adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dengan terhubungnya silaturahmi, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Besarnya umat Islam secara kuantitatif,  tidak ada artinya bila di dalamnya tidak ada persatuan dan kerja sama untuk taat kepada Nya. “Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali […]