RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘Hebatnya sedekah’

Hebatnya sedekah

Hebatnya sedekah

Dalam Alquran banyak ayat yang menganjurkan kaum Muslimin bersedekah. Di antaranya ”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan2, kecuali dari yang menyuruh (manusia) bersedekah, atau berbuat ma’ruf. Siapa yang berbuat keridhaan Allah, maka kelak Kami beri pahala  besar.” (QS An Nisaa [4]: 114).   Seorang kakek muncul saat Rasul berkumpul dan sahabat2nya di masjid selepas shalat […]